a.u.b. bus lijn Mechelen-Tervuren   Tervuren-Mechelen s.v.p. Cardiologie
Chirurgie
Diëtiek
Endocrinologie
Gastro-enterologie
Neurochirurgie
Neurologie
Orthopedie
Pneumologie
Radiologie
Urologie
Vasculaire en thoraxheelkunde

x


Elewijt :

Medisch Centrum Elewijt

xCardiologie
Chirurgie
Diététique
Endocrinologie
Gastroentérologie
Neurochirurgie
Neurologie
Orthopédie
Pneumologie
Radiologie
Urologie
Chirurgie vasculaire et thoraciqueDe markt op zondag

kerk St. Rumoldus


x

x


 

 

Steenokkerzeel : centrum

 

 

Steenokkerzeel : skeyes , canac, het schip

 

 

Steenokkerzeel : spottersplatform, centrum 127Bis

 

x

xAveve (boerenbond) , Action, Okay, Slimme tuin (boerke Beulens)x


Wezembeek- oppem :

Medisch Centrum voor Huisartsen

 

xTantine (82 ans) doit demander un taxi dans les deux sens: frais: 2x30 euros (total 60)

Chirurgie générale

Cardiologie

Cardiologie - Interne

Dermatologie

Éducation sur le diabète

Diabétologie

Diététique

Endocrinologie-Diabétologie

Gastroentérologie

Gynécologie

Gynécologie - sénologie

Gynécologie - Obstétrique

Médecine interne

Psychiatrie infantile

Psychologie clinique

Laboratoires

Médecine manuelle

L'imagerie médicale

Diététique mobile

Néphrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Neurologie - EMG

Neuropsychologie

Nez-gorge-oreilles

Ophtalmologie

Chirurgie oncologique

Affections mammaires en chirurgie oncologique

Orthopédie

Pédiatrie

Chirurgie plastique et reconstructive

Pneumologie

Podologie

Psychiatrie

Rhumatologie

Spécialistes

le tabac

Urologie

Chirurgie vasculaire

orthopédie pour enfants

;

;

;

;

;

;

;

;

;


Mechelen

Steenokkerzeel                                   >

 

investir dans les transports publics,
c'est bon contre les embouteillages,

ce qui est bon
pour la qualité de l'air,

et c'est bien
pour le climat,


Marc,
busbestuurder

Il y a tres beaucoup des gens

qui en dépendent,

Certainement pour
les centres de soins résidentiels,

ces gens doivent

marcher 2-3 kilomètres

Tervuren


Augustus 2020

De idee was om een noodzakelijke busdienst te regelen tussen Mechelen en Tervuren. 

Août 2020

L'idée c'était d'organiser un service de bus nécessaire entre Malines et Tervuren.

Een merkwaardige vaststelling is dit: In het kader van de basisbereikbaarheid gelden de normen voor basismobiliteit niet in een aantal regio's (Mechelen, Westhoek en Aalst)

 

????

Une observation curieuse est la suivante: Dans le contexte de l'accessibilité de base, les normes de mobilité de base ne s'appliquent pas dans un certain nombre de régions (Mechelen, Westhoek et Aalst)

????

22.08.20

Een navraag is verzonden.

Une demande a été envoyée.

Kristien (De Lijn)

27 aug. 2020 11:20 CEST

Beste Info

Bedankt voor je melding.

Je contacteerde ons in verband met de basisbereikbaarheid.

In het kader van de nieuwe regelgeving rond basisbereikbaarheid is er in de 15 vervoerregio's een nieuw regionaal overlegplatform opgericht, de vervoerregioraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van lokale overheden en Vlaamse overheid, waaronder De Lijn, en meerdere mobiliteitspartners. 

Samen bewaken, sturen en evalueren ze de invulling van het aanbod en de ruimere mobiliteitsaanpak en maken ze een regionaal mobiliteitsplan op. Openbaar vervoer wordt dus een onderdeel van een veel ruimer vervoernetwerk. In het kader van basisbereikbaarheid tekenen we op dit ogenblik plannen voor heel Vlaanderen uit. De nieuwe netten worden besproken in de vervoerregioraden maar er zijn op dit moment nog geen beslissingen genomen. 

Basisbereikbaarheid is geen besparingsoperatie. De middelen die we hebben, zullen we maximaal inzetten. Deze middelen werden vastgelegd binnen het decreet Basisbereikbaarheid.

Wij raden je aan om jouw lokaal bestuur te laten weten wat jouw wensen of bezorgdheden zijn. Op die manier heeft niet alleen De Lijn maar ook het bestuur een overzicht van wat leeft in de regio.

We kunnen je ook nog meegeven dat al onze lijnen werden onderzocht op basis van potentieel. 

Heb je nog vragen? Contacteer ons opnieuw en we helpen je graag verder.

Met vriendelijke groeten
Kristien

De Lijn

 

 lokaal bestuur

04.09.2020 aan de nieuwe provinciegouverneur Vlaams Brabant de heer Jan Spooren ( Kamerlid , Burgemeester Tervuren ) N-VA


PVDA Vlaams Brabant


een noodzakelijke busdienst

oma opa mama papa kinderen kleinkinderen de vrienden de kennissen

un service de bus nécessaire

grand-mère grand-père maman papa enfants petits-enfants les amis les connaissances

Oma moet naar het medisch centrum in Wezembeek Oppem. Richting het zuiden. De bus gaat eerst noord. Vervolgens naar het westen. Pas na 30 minuten gaat de bus richting zuiden. Na meer dan één uur onderweg komt de bus aan in Wezembeek Oppem. En daar moet oma dan nogmaals 800 meter te voet stappen.

Grand-mère doit se rendre au centre médical de Wezembeek Oppem. Au sud. Le bus part d'abord vers le nord. Puis à l'ouest. Seulement après 30 minutes, le bus va vers le sud. Après plus d'une heure de route, le bus arrive à Wezembeek Oppem. Et là grand-mère doit alors marcher encore 800 mètres à pied.

Oma moet naar het medisch centrum in Elewijt.

Grand-mère doit se rendre au centre médical de Elewijt.

We hebben allemaal recht op die buslijn.

Nous avons tous droit à cette ligne de bus.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen