EEN  EENHEIDSPARTIJ

info@pvda1820ptb.be


"nu ook nog de overige zelfstandigen van Steenokkerzeel ondersteunen graag, want dat was toch ook de vraag" , toch ?


muggenziften, het actief zoeken naar de geringste aanleiding om kritiek te uiten. In een dictatuur hebben de mensen geen recht om hun mening te geven en om kritiek te uiten. Tot slot is in een democratie de macht verdeeld. Wie Steenokkerzeel bestuurt kan niet zomaar doen wat hij of zij wil, er is controle.

Recherche activement la moindre raison de critiquer. Dans une dictature, les gens n'ont pas le droit d'exprimer leurs opinions et de critiquer. Enfin, le pouvoir est divisé dans une démocratie. Ceux qui Conduire l'activité de Steenokkerzeel ne peuvent pas simplement faire ce qu'ils veulent, il y a un contrôle.


Maak een topprioriteit van betaalbaar wonen en een inkomen boven de armoedegrens

Faites une priorité absolue de logements abordables et un revenu supérieur le seuil de pauvreté


VAN VLAAMS GESPROKEN

Uitspraak van het Arbitragehof (2003)

In 2002 dienden de politici een verzoekschrift in bij het Arbitragehof inzake het voortbestaan van BHV. In een arrest (2003) oordeelde het Hof dat de toenmalige indeling in kieskringen onhoudbaar was. Er bestond immers een onaanvaardbare ongelijkheid tussen de regionale kieskringen BHV en Leuven en de provinciale kieskringen. Het Hof oordeelde dat de volgende federale verkiezingen, gepland op 24 juni 2007, enkel grondwettelijk zouden zijn als de kwestie opgelost was.

De Vlaamse partijen zagen in het arrest steun voor hun eis om de kieskring te splitsen. Toen de federale verkiezingen van 2007 aanbraken was er nog steeds geen oplossing gevonden. De nieuwe voorzitter van het Grondwettelijk Hof, benadrukte dat de verkiezingen ongrondwettelijk zouden zijn zonder oplossing voor BHV.

Steenokkerzeel daagde regering voor de rechter ?

21/05/2007 Steenokkerzeel heeft de federale regering voor de rechter gedaagd omdat die geen uitvoering gaf aan een arrest van het Arbitragehof uit mei 2003 dat de wetgever vier jaar de tijd gaf om een oplossing te zoeken voor het verschil in behandeling van de inwoners uit de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de andere Belgen die moeten gaan stemmen in provinciale kieskringen.

Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel hoopte op die manier via juridische weg de splitsing af te dwingen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Het vinden van een efficiëntere aanpak om de splitsing te bereiken dan de weigering van 24 andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde om de federale verkiezingen van 10 juni te organiseren. Steenokkerzeel zou dat laatste wel doen.

WIE NAM IN STEENOKKERZEEL uiteindelijk toch DEEL AAN DiE VERKIEZINGEN?

ikke niet in elk geval - ikke ben niet geweest !

(met een kettingske aan de schoolpoort in't dorp benoemden ze zichzelf tot Vlaming ,

maar ze deden wel mee met die anti-Vlaamse en ongrondwettelijke aanpak)

top


 

Heb je in Steenokkerzeel al eens de FM-band of de DAB+band afgelopen op zoek naar Nederlandstalige radio?

FM

NL (een stuk of 10) radio Moetoen , Stadsradio Vlaanderen, Q Music, Stu Bru, radio 2, Joe, MnM, Energie, radio 1, Klara, ...

Dominant = FR (een stuk of 18)  &    Vlaamse liekes-radio = (0)

Onze Vlaamse ouderen roepen om Vlaamse liekes. Hopeloos. Waarom zouden anderstaligen dan Vlaams moeten leren?

 

DAB+

NL (een stuk of 14) radio Moetoen, Stadsradio Vlaanderen, Q Music, Stu Bru, Radio 2, Joe, MnM, Energie VL, Radio 1, Klara, radio Maria, Top radio, Willy, Nostalgie VL, ...

Dominant = FR (een stuk of 20)  &    Vlaamse liekes-radio = (0)

Engels = 1  & Duits = 2  & Jam = ?

 

Avez-vous déjà visité la bande FM ou la bande DAB+ à Steenokkerzeel à la recherche de radio en Néerlandais?

Dominant = FR

Nos aînés Flamands appellent des liekes Flamands. Désespéré. Pourquoi alors des locuteurs non natifs devraient-ils apprendre le Flamand?

 

 

 

des liekes Flamands

radio VBRO online

Vlaamse liedjes

 

top